top of page

"משמעויות אינן נקבעות על ידי מצבים,

אנחנו קובעים לעצמנו על פי המשמעויות שאנו נותנים למצבים" (אלפרד אדלר)

האדם הוא מה שהוא בוחר להיות והמשמעות שהוא נותן לחיים נקבעת על ידו.

יש לנו את האפשרות להגדיר את עצמנו ואת חיינו.

אנחנו מורכבים, חווים קשיים ומשברים המגדירים ומשנים אותנו.

התלבטויות והחלטות ממלאות את חיינו ובטיפול הפסיכותרפי שאני מציעה, נוכל להתחבר לתפישת המציאות של המטופל, נתמקד במערכות היחסים בחייו, נפתח מודעות חברתית ונרחיב את האפשרויות להתמודד עם קשיים.

הטיפול שאני מציעה הינו שיטת טיפול בפסיכותרפיה,

המבוססת על התיאוריה של אלפרד אדלר.

 

טלפון: 052-2973349 

אי-מייל: oritlin@mh.org.il

  • Facebook Social Icon
bottom of page