top of page

סוגי טיפולים

טיפול רגשי בילדים ובני נוער
"ילדים זקוקים לעידוד, כפי שצמח זקוק לאור שמש וחמצן” (דרייקורס, 2001) 
משמעות מערכת היחסים המוקדמת בחייו של הילד, כלומר אימו/אביו (מבוגר משמעותי) ובהמשך משפחתו מעגליה השונים של החברה (בי"הס ועוד), ישפיעו מהותית על תפישתו את עצמו בהמשך חייו. הילד זקוק להרגיש שהוא אהוב, נחוץ ויכול. לא תתאפשר גדילה והתפתחות תקינים ללא התייחסות מכבדת.
טיפול רגשי נפשי,  המתייחס לילד/מתבגר כאינדיבידואל שיש ביכולתו להחליט, לבחור ולעשות שינוי בחייו. נתמקד בחיזוק הילד ובתחושת השייכות. הטיפול מותאם לכל ילד ומתבגר ועיקרו עידוד רב וחתירה קדימה עם רצונותיו.
טיפול פרטני במבוגרים
מדובר בטיפול תרפי נפשי, המושתת על שיחה, בניית אמון וחוזה טיפולי בין המטפל ובין המטופל.
יחד נצא למסע אישי, אובייקטיבי ולא שיפוטי, להכיר את המטופל באופן מחודש ובריא.
נתחבר לחוזקות ונקבל כוח ותעצומות להתמודד עם האתגרים והשינויים בחיי היום יום.
טיפול זוגי
בטיפול זוגי נחזור לאישיות של כל אינדיבידואל, נעצור להקשיב אחד לשני ולהבין מהו "סגנון החיים" (ע"פ התפיסה האדלריאנית) של כל אחד מבני הזוג שואף אליו בהתנהגותו. זה יתרום לנו להבין את המשבר הנוכחי, את מה שכבר לא עובד.
יחד נתכוונן מחדש ונקבע שאיפות אישיות ומשותפות ברורות לכל הצדדים.
יחד נצא לדרך חדשה ומשותפת.
הדרכת הורים
מהן רצונותיך בתור הורה? האם אתה יודע מהן רצונות הילד? מהן הגבולות שחשוב לך להציב?
סמכות הורית היא מתוקף תפקיד ולא מעמד, הורים רוצים שילדיהם ירגישו בעלי ערך ושווי ערך. בעידן הנוכחי אנחנו פוגשים  קשר בין היכולת להציב גבולות או יותר נכון בין אי היכולת להציב גבולות. היום הורים רוצים ללמוד איך להעביר את החזון ההורי שלהם מבלי להשתמש בסמכות ההורית, וכאן לעתים קרובות הפרדוקס.
בהדרכה ננסה להבין את התנהגות הילד והתוצאה שהוא משיג. נבחן התנהגות שלמה של ההורה והילד,  נלמד אינטראקציות שלמות מההתחלה ועד הסוף.
bottom of page